Kurssimaksut

Kurssimaksut

Kurssimaksut laskutetaan pääsääntöisesti kurssin alkamisen jälkeen paperilaskulla.

Kurssimaksun voit maksaa myös e- passilla. Maksu tapahtuu sovelluksella tai soittamalla toimistoon p. 040 358 0011

Kausikortti

140 € kausikortti kattaa viisi kurssimaksua (kausikortti ei kata materiaalimaksuja, yli 70 euron yksittäisiä kurssimaksuja EA-kursseja tai muita erityisin perustein hinnoiteltuja kursseja eikä taidekoulujen ja musiikkikoulun maksuja). Kausikorttiin ei voi saada opintoseteliä.
Kausikortti on henkilökohtainen.

Tuntiperusteiset kurssit

0-8 tuntia 25 €/lukuvuosi
9-16 tuntia 35 €/lukuvuosi
17-35 tuntia 45 €/lukuvuosi
36-50 tuntia 55 €/lukuvuosi
51-75 tuntia 70 €/lukuvuosi
76-100 tuntia 80 €/lukuvuosi

Henkilökohtaista opetusta sisältävät kurssit

80 € 15 min/hlö/vko/lukuvuosi

150 € 30 min/hlö/vko/lukuvuosi

Rehtori tekee lukuvuoden aikana tarvittavat päätökset erityisesti hinnoiteltavista kursseista.

Taiteen perusopetus:

Varhaisopinnot (6-7v.) 85€/lukuvuosi
Yhteiset opinnot I (7-9v.) 120€/lukuvuosi
Yhteiset opinnot II (10-11v.) 125€/lukuvuosi
Teemaopinnot III (12-) 135€/lukuvuosi
Aikuisten taidekoulu 135€/lukuvuosi

                    

Musiikkikoulu

Pääsoitin 45 min/vko 380 €/lukuvuosi
Pääsoitin 60 min/vko 450 €/lukuvuosi

Valmennus:

Pääsoitin 30 min/vko 290 €/lukuvuosi
Sivuaine 30 min/vko 180 €/lukuvuosi

Oppilasvalinta tapahtuu haku-/pääsykoe -menettelyllä

Taidekoulu

Lasten ja nuorten taidekoulun lukuvuosimaksu sisältää materiaalit. Aikuisten lukuvuosimaksu sisältää perusmateriaalit.

Taiteen perusopetuksessa on käytössä 25 %:n sisaralennus. Alennus koskee vain samassa taloudessa asuvia sisaruksia (ensimmäisestä sisaruksesta täysi maksu, alennus seuraavien sisarusten maksusta).

Muut opiskelijoilta perittävät maksut

Työ- ja materiaaliaineet todellisten kustannusten mukaan
mahdollisen opintomatkan kustannukset peritään osallistujilta erikseen.

Jos sinulla on maksamattomia kurssimaksuja se voi estää kursseille ilmoittautumisen. Ota yhteys toimistoon p. 040 358 0011 ja sovi maksuista.

Maksamattomista kurssimaksuista seuraa maksumuistutus, jonka jälkeen ne siirretään perintään!

Opintoseteli-avustukset lukuvuonna          2023-2024

Opetushallitus on myöntänyt Puulan seutuopistolle opintoseteliavustusta. Lukuvuonna 2023-2024 opintoseteleitä 20€/hlö myönnetään seuraaviin ryhmiin kuuluville:

Opetushallituksen määräämät opintosetelin myöntö kriteerit 2023/2024:

  • Maahanmuuttajat, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät kuulu tähän ryhmään.
  • Työttömät, jotka ovat kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkäksi ajaksi lomautetut henkilöt. 
  • Henkilöt, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta ja jotka eivät kuulu oppivelvollisuuden piiriin. 
  • Henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia. Lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista. 
  • Eläkettä saavat henkilöt, jotka eivät ole ansiotyössä

Opintoseteleitä myönnetään 1 kpl/hlö yksittäiseen kurssimaksuun, ei kausikorttiin.

Opintosetelit myönnetään hakujärjestyksessä jos hakijan kriteerit täyttyvät niin kauan, kun opintoseteliavustusta on jäljellä.

Opintoseteli on mahdollista saada joko toimistossa käymällä tai soittamalla.          

Opintoseteliä ei voi saada netin kautta!

Kipinä-etu

Joutsassa, Toivakassa ja Kangasniemellä asuvat toimeentulotukiasiakkaat voivat osallistua maksutta niille Puulan seutuopiston kursseille, joissa on vapaita oppilaspaikkoja. Maksuttomuus ei koske taiteen perusopetusta (musiikkikoulu ja taidekoulu), eikä Kipinä-etu kata mahdollisia materiaalimaksuja.

Kipinä-edulla kurssille voi ilmoittautua ainoastaan soittamalla tai käymällä toimistossa, josta voi tiedustella vapaita kurssipaikkoja. Edun saa lähettämällä tai toimistossa esittämällä voimassa olevan toimeentulotukipäätöksen.

Puulan seutuopistolla ei ole käytössä muita alennuksia tai maksuvapautuksia kurssimaksuista/kausikortista (poikkeuksena kipinä-etu).