Taiteen perusopetus

Puulan seutuopisto järjestää taiteen perusopetuksen yleisen opetussuunnitelman mukaista opetusta käsityössä, kuvataiteessa ja musiikissa. Musiikkikoulun opetusta on Joutsassa ja Toivakassa. Taidekoulun opetusta on Joutsassa, Kangasniemellä ja Toivakassa (myös aikuisten taidekoulu). 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma on ladattavissa tästä PDF- muodossa

Taidekoulu

Taidekoulu on 6-16 -vuotiaiden lasten ja nuorten oma opiskelupaikka, jossa opitaan visuaalista ilmaisua ja muotoilua. Taiteen perusopetus tukee ja laajentaa taidekasvatusta. Opetus on lakisääteistä, vuosittain etenevää ja tavoitteellista toimintaa. Lapsilähtöisyys, tekemisen ilo ja oppilaan oman luovuuden tukeminen ovat keskeisiä arvoja taidekoulussa. Opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilas eri tekniikoihin ja materiaaleihin kuvallisen ilmaisun, käsityön ja muotoilun avulla. 

Lukuvuoden aikana oppilaiden työt ovat esillä taidekoulun näyttelyssä, jonka rakentaminen on osa taiteen perusopetuksen opetusta lapsille ja nuorille. Taidekoulun oppilaalla on mahdollisuus saada päättötodistus. Tämä vaatii useamman vuoden pitkäjänteistä opiskelua.

Niina on tehnyt animaation, jossa annetaan vinkkejä taidekoulun päättötyön tekemiseen:

Lasten ja nuorten lisäksi myös aikuiset (yli 16 v.) voivat opiskella taidekoulussa visuaalista ilmaisua ja muotoilua. Tavoitteena on lisätä itseilmaisutaitoa, luovuutta, kykyä arvostaa kulttuuria sekä säilyttää ja kehittää sitä edelleen. Opetus alkaa perusopinnoista ja jatkuu työpajaopintoina. Tämä mahdollistaa pitkäjänteisen ja oman kiinnostuksen mukaisen opiskelun.

Taidekoulun sekä kädentaitojen vastaava opettaja Niina Lahikainen, toimivapaalla.

Taidekoulua koskevat tiedustelut p. 040 653 3165 tai sähköpostilla             
niina.lahikainen(at)puulanseutuopisto.fi

 

 
 

Musiikkikoulu

Haluaisitko oppia soittamaan jotakin soitinta ja lukemaan nuotteja? Musiikkikoulussa voit musisoida yksin ja yhdessä ja oppia musiikillisia taitoja ja tietoja. Pitkäjänteinen harrastus luo pohjan hyvälle musiikkisuhteelle, rakkaus musiikkiin kestää läpi elämän.

                                             

Musiikin taiteen perusopetuksesta vastaa musiikkikoulu. Opetus on lakisääteistä, vuosittain etenevää ja tavoitteellista toimintaa. Lisäksi Puulan seutuopiston musiikkileikkikoulu eli Muskari tarjoaa musiikin opetusta 1-4 -vuotiaille. Myös useimmat Puulan seutuopiston muut musiikin kurssit sopivat lapsille ja nuorille.

Musiikkikoulun toimintaan kuuluu yksilöopetusta eri soittimissa, musiikinteorian, säveltapailun ja yleisen musiikkitiedon opetusta sekä yhteissoittoa. Opetusta  on mahdollista saada seuraavissa soittimissa: piano, viulu, sähkökitara, klarinetti, saksofoni, trumpetti, sekä 5-kielinen kantele.

Tavoitteena on pitkäjänteinen musiikin tekemisen iloa ja luovuutta korostava koulutus. Opiskelu musiikkikoulussa tukee vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja oppilaan aktiivista roolia oppimisessa. 

Opinnot musiikkikoulussa etenevät tasolta toiselle tehtävinä opintosuorituksina. Kun koko oppimäärä on valmis, oppilas saa todistuksen opinnoistaan.

Oppilaspaikat ovat kuntakohtaisesti rajattuja. Uusia oppilaita otetaan toukokuussa ilmoittautumisten perusteella, ajankohta ilmoittautumisille ilmoitetaan paikallislehdissä sekä opiston nettisivuilla.

Musiikkikouluun liittyvissä asioissa lisätietoja antaa vastaava opettaja Marjut Palonen puh. 040 350 2716, marjut.palonen(at)puulanseutuopisto.fi.