Ilmoittautuminen kursseille:

Kurssimaksut

Vuoden 2024 talousarviossa valtionosuutta koskien vapaata sivistystyötä on leikattu hieman yli 10 prosenttia. Tämä tarkoittaa Puulan seutuopistoa koskien pientä kurssimaksujen hinnan nousua, uudet kurssimaksut astuvat voimaan 1.8.2024.

Puulan seutuopiston kurssimaksut ovat olleet vertailussa lähialueen opistoihin pääsääntöisesti alempia koskien sekä vapaata sivistystyötä, että taiteen perusopetusta. Keskimäärin 10% korotukset kurssimaksuihin ja taiteen perusopetuksen maksuihin pitävät maksut edelleen kilpailukykyisinä verrattuna keskimääräisiin hintoihin. Kausikortti tarjoaa edelleen edullisen mahdollisuuden aktiiviselle osallistujalle tietyin rajoituksin.

Kurssimaksut laskutetaan pääsääntöisesti kurssin alkamisen jälkeen paperilaskulla.

Kurssimaksun voit maksaa myös e- passilla. Maksu tapahtuu sovelluksella tai soittamalla toimistoon p. 040 358 0011

      Kausikortti

Kausikortti 155 €, ei kata materiaalimaksuja, yli 80 € yksittäisiä kurssimaksuja, EA-kursseja tai muita erityisin perustein hinnoiteltuja kursseja eikä taide- ja musiikkikoulun maksuja. Kausikorttiin ei voi saada opintoseteliä ja se on henkilökohtainen. Kausikortilla voi osallistua enintään viidelle kurssille
Kausikortti on henkilökohtainen.

     Tuntiperusteiset kurssit

 0-8 tuntia 30 €/kurssi

9-16 tuntia 40 €/kurssi

17-35 tuntia 50 €/kurssi

36-50 tuntia 60 €/kurssi

51-75 tuntia 80 €/kurssi

76-100 tuntia 90 €/kurssi

    Henkilökohtaista opetusta  sisältävät kurssit

 15 min/hlö/vko 88 €/lukuvuosi

 30 min/hlö/vko 165 €/lukuvuosi

Rehtori tekee lukuvuoden aikana tarvittavat päätökset erityisesti hinnoiteltavista kursseista.

    Taiteen perusopetus:

Varhaisopinnot (6-7 v.) 85 €/lukuvuosi

Yhteiset opinnot I (8-9 v.) 120 €/lukuvuosi

Yhteiset opinnot II (10-11 v.) 125 €/lukuvuosi

Teemaopinnot III (12 v-) 135 €/lukuvuosi

Aikuisten taidekoulu 150 €/lukuvuosi

Lasten ja nuorten taidekoulun lukuvuosimaksu sisältää materiaalit. Aikuisten lukuvuosimaksu sisältää perusmateriaalit.

     Muut opiskelijoilta perittävät maksut taiteenperusopetuksessa:

Työ- ja materiaalimaksut todellisten kustannusten mukaan.

                    Musiikkikoulu

Pääsoitin 45 min/hlö/vko 380 €/lukuvuosi

Pääsoitin 60 min/hlö/vko 450 €/lukuvuosi

                   Valmennus:

Pääsoitin 30 min/hlö/vko 290 €/lukuvuosi

Sivuaine 30 min/hlö/vko 180 €/lukuvuosi

Oppilasvalinta tapahtuu haku-/pääsykoe -menettelyllä

    Taiteen perusopetus, muut maksut

Lasten ja nuorten taidekoulun lukuvuosimaksu sisältää materiaalit. Aikuisten lukuvuosimaksu sisältää perusmateriaalit.

Taiteen perusopetuksessa on käytössä 25 %:n sisaralennus. Alennus koskee vain samassa taloudessa asuvia sisaruksia (ensimmäisestä sisaruksesta täysi maksu, alennus seuraavien sisarusten maksusta).

    Muut opiskelijoilta perittävät maksut

Työ- ja materiaaliaineet todellisten kustannusten mukaan
mahdollisen opintomatkan kustannukset peritään osallistujilta erikseen.

Jos sinulla on maksamattomia kurssimaksuja se voi estää kursseille ilmoittautumisen. Ota yhteys toimistoon p. 040 358 0011 ja sovi maksuista.

Maksamattomista kurssimaksuista seuraa maksumuistutus, jonka jälkeen ne siirretään perintään!

     Opintoseteli-avustukset lukuvuonna    (päivitetään myöhemmin)         

Opetushallitus on myöntänyt Puulan seutuopistolle opintoseteliavustusta. Lukuvuonna 2024-2025 opintoseteleitä ___/hlö myönnetään seuraaviin ryhmiin kuuluville:

        Opetushallituksen määräämät opintosetelin myöntö kriteerit:

 • Maahanmuuttajat, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät kuulu tähän ryhmään.
 • Työttömät, jotka ovat kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkäksi ajaksi lomautetut henkilöt. 
 • Henkilöt, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta ja jotka eivät kuulu oppivelvollisuuden piiriin. 
 • Henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia. Lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista. 
 • Eläkettä saavat henkilöt, jotka eivät ole ansiotyössä

Opintoseteleitä myönnetään 1 kpl/hlö yksittäiseen kurssimaksuun, ei kausikorttiin.

Opintosetelit myönnetään hakujärjestyksessä jos hakijan kriteerit täyttyvät niin kauan, kun opintoseteliavustusta on jäljellä.

Opintoseteli on mahdollista saada joko toimistossa käymällä tai soittamalla.          

Opintoseteliä ei voi saada netin kautta!

             Kipinä-etu

Joutsassa, Toivakassa ja Kangasniemellä asuvat toimeentulotukiasiakkaat voivat osallistua maksutta niille Puulan seutuopiston kursseille, joissa on vapaita oppilaspaikkoja. Maksuttomuus ei koske taiteen perusopetusta (musiikkikoulu ja taidekoulu), eikä Kipinä-etu kata mahdollisia materiaalimaksuja.

Kipinä-edulla kurssille voi ilmoittautua ainoastaan soittamalla tai käymällä toimistossa, josta voi tiedustella vapaita kurssipaikkoja. Edun saa lähettämällä tai toimistossa esittämällä voimassa olevan toimeentulotukipäätöksen.

Puulan seutuopistolla ei ole käytössä muita alennuksia tai maksuvapautuksia kurssimaksuista/kausikortista (poikkeuksena kipinä-etu).

Lukuvuoden 2024-2025 työajat

Kansalaisopisto:

 • syyslukukausi 9.9.-1.12.2024 (11 opetusviikkoa)
 • syysloma viikko 42 (ei opetusta)
 • kevätlukukausi 7.1.2024-13.4.2025 (13 opetusviikkoa)
 • hiihtoloma viikko 9 (ei opetusta)

Taiteen perusopetus:

 • syyslukukausi 2.9. -8.12.2024
 • syysloma viikko 42 (ei opetusta)
 • kevätlukukausi 7.1. -11.5.2025
 • hiihtoloma viikko 9 (ei opetusta)

Opistossamme on myös kesäkursseja, jotka sijoittuvat varsinaisen lukuvuoden ulkopuolelle.

Samoin jotkut kurssit voivat alkaa tai loppua ennen tai jälkeen varsinaisen lukuvuoden, näistä muutoksista opettaja ilmoittaa kurssilaisille.